Y
M
D
D
EXSTENS VÁŠ ÚSPECH V ZMENE POSTAVY ™
ZMEŇ SVOJU POSTAVU!
NECHAJ SI VYPRACOVAŤ PROGRAM NA MIERU
...S NAŠOU ONLINE PODPOROU!
MENU
PREČO      O NÁS      PONUKA
    prihlásenie I registrácia

PLÁNUJTE S NAMI

REGISTRÁCIA, UŽÍVATEĽSKÉ FUNKCIE, KALKULAČKY SÚ BEZPLATNÉ!

D ako d, Y z anglického year teda rok, M ako mesiac a D ako deň. DMY ovplyvňujú našu činnosť, výkon, progres. Ak medzi vaše ciele patria tie, ktoré sa týka zmeny postavy, ak pravidelne cvičíte, alebo plánujete že cvičiť začnete. Ak to so zmenou postavy myslíte vážne a ste odhodlaný dosiahnuť skutočne reálne a viditeľné výsledky v zmene postavy, tak ste na správnom mieste.

Projekt DYMD-EXSTENS, je pokračovaním projektu LACO.LEAD1.EU, ktorý na trhu pôsobil od roku 2009. Pokračovaním jeho "online tréner" časti, rozšírenej o užívateľskú časť.

Tak ako KLIENTI LACO.LEAD1.EU teraz aj vy máte možnosť pracovať na svojej premene s DYMD.

Pre dosiahnutie viditeľných a skutočných výsledkov - plánujte, merajte vaše pokroky (tel.proporcie, tréningové hmotnosti, makroživiny v dennom jedálničku), sledujte, porovnávajte a vyhodnocujte ... Skrátka majte prehľad nad všetkým čo ovplyvňuje váš pokrok.

Tak ako v projekte LACO.LEAD1.EU aj v DYMDEXSTENS, kľúčovú úlohu zohráva komunikácia medzi vami a nami. Klienti, ktorí majú program s e-mailovou podporou, teraz majú možnosť komunikovať s nami priamo na stránke dymdexstens.com, v časti komunikácia po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.


UŽÍVATEĽSKÁ HOME STRÁNKA - PO PRIHLÁSENÍ - PLÁN NA AKTUÁLNY DEŇ

VRCHNÁ ČASŤ - TRÉNINGOVÝ PLÁN, JEDÁLNIČEK - ONLINE TRÉNER

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Prvá stránka po prihlásení - vrchná časť, kde sa nachádza tréningový plán od online trénera na aktuálny deň a taktiež jedálniček na dnes...
▸ TU

UŽÍVATEĽSKÁ HOME STRÁNKA - ....

VRCHNÁ ČASŤ - TRÉNINGOVÝ PLÁN, JEDÁLNIČEK - VLASTNÉ PLÁNOVANIE

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Prvá stránka po prihlásení - vrchná časť, kde sa nachádza tréningový plán a jedálniček na aktuálny deň, ktorý si môžte naplánovať sami.

UŽÍVATEĽSKÁ HOME STRÁNKA - PLÁNY, ĽAVÉ MENU

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Tu sa nachádzajú vstupy na MOJE PLÁNY /vlastné plánovanie tréningov a jedálničkov/ a tiež na PLÁNY OD TRÉNERA. Vstup z úvodnej home-page užívateľskej stránky. Vstup z úvodnej home-page užívateľskej stránky.
ĽAVÉ MENU: tu si môžte nastaviť adresu, zmeniť aktuálne heslo (v prípade, že chcete zrušiť užívateľský účet - prosíme napíšte nám - zariadime).
Tí, ktorí majú objednaný online tréner program s online podporou - komunikáciou, tu nájdu mail-vstup do svojej pošty, určenej na online podporu k programom.
Nájdete tu aj vaše prehľady o objednávkach, proforma faktúry a faktúry.

UŽÍVATEĽSKÁ HOME STRÁNKA - PREHĽADY, DENNÍKY

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Tréningový denník, denník meraní. Tu nájdete prehľaď Vaších výsledkov, tréningových záznamov (vrátane tréningových hmotností, zapísaných či už do Vami naplánovaných tréningových plánov, alebo do plánov od trénera).
Vysvetlené bližšie v ďaľších bodoch. Vstup z úvodnej home-page užívateľskej stránky.

UŽÍVATEĽSKÁ HOME STRÁNKA - KLIKY, ZHYBY, 1RM, KARDIO

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Dajte si pár klikov, otestujte a zlepšujte sa v zhyboch na hrazde, poznačte si váš kardio tréning... Aká je optimálna hmotnosť v dannom cviku v ďaľšej sérii? Výpočítajte a zároveň poznačte si ju vo vašich prehľadoch. Sledujte váš pokrok, vaše počty vykonaných klikov, zhybov, tréningových hmotnosti aj v GRAFOCH.
Vstup z úvodnej home-page užívateľskej stránky.

MôJ DYMD

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Hlavná vstupná stránka, cez ktorú sa dostanete k vašim plánom, plánom z online trénera aj k vašim denníkom a prehľadom v grafoch.
▸ TU

MOJE PLÁNY

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Z tejto stránky sa dostanete do užívateľom naplánovaných tréningov a jedálničkov a taktiež k vypracovaniu - plánovaniam nových tréningov alebo jedálničkov.

Vlastné plánovania jedálničkov, tréningových plánov...

moje plány náhľaď NACHÁDZA SA TU

VLASTNÉ PLÁNOVANIE JEDÁLNIČKA - 1.KROK

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
V tejto časti si môžte sami naplánovať a uložiť jedálniček s použitím nutričných tabuliek.
▸ TU

PLÁNY OD TRÉNERA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Tu sa nachádzajú plány, dokumenty z vašej objedávky z online trénera.
▸ TU

ONLINE TRÉNER OBJEDNÁVKA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Tu sa nachádza objednávka/y z online trénera.
▸ TU

ONLINE TRÉNER - JEDÁLNIČEK

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Váš jedálniček z online tréner objednávky - v tabuľke.

ONLINE TRÉNER - JEDÁLNIČEK - MAKRO, GRAF, TIPY, ODPORÚČANIA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Jedálniček z online tréner objednávky - v tabuľke. Makroživiny - gramáž, prepočet makroživín z jedálnička na kilogram telesnej hmotnosti, uvedenej vo vstupnom formulári, pri objednávke prgramu.

ONLINE TRÉNER - JEDÁLNIČEK - denný rozpis

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Jedálniček si môžte zobraziť aj v dennom rozpise - diary-page štýle - jedálniček v dennom rozpise.

ONLINE TRÉNER - JEDÁLNIČEK - TIPY

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Jedálniček z online tréner objednávky - v strane denný rozpis.

ONLINE TRÉNER - JEDÁLNIČEK - MAKRO, GRAF, ODPORÚČANIA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Jedálniček z online tréner objednávky - v strane denný rozpis. Makroživiny - gramáž, prepočet makroživín z jedálnička na kilogram telesnej hmotnosti, uvedenej vo vstupnom formulári, pri objednávke prgramu.

ONLINE PODPORA - ONLINE TRÉNER

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Pre tých, ktorí majú online tréner objednávku s online podporou, teda s podporou komunikácie medzi trénerom a klientom, komunikácia prebieha priamo na stránke dymdexstens, v tejto sekcii. Medzi dokumentami z online tréner objednávky, doručenými do vášho užívateľského účtu sa nachádza aj úvodná správa od trénera, na ktorú môžte odpovedať, následne môžte komunikovať v tejto sekcii.

MOJE PREHĽADY

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
V tejto časti nájdete váš tréningový denník, do ktorého si môžte zaznamenávať vaše tréningy - počet opakovaní, tréningové záťaže, poznámky k tréningu /platí to i k užívateľom naplánovanému tréningu, a taktiež k tréningovému plánu od online trénera/.
- Denník meraní: do tohto denníka si môžte značiť vaše merania telesných partií, hmotnosti, BMI - ktorá je automaticky vypočítaná na základe vašej tel.hmotnosti. V tomto denníku si vediete a sú uložené záznamy z meraní - taktiež preklik do grafov, na porovnanie vašich pokrokov.
Grafy - Hlavná stránka grafov, ktorá vyúsťuje do jednotlivých grafov ako napríklad: grafy z meraní tel. partií, grafy - prehľady z 1RM - next-setov - usmerňujúce parametre na primerané a najmä účelné zvyšovanie tréningových záťaží a opakovaní. Grafy zo záznamov klikov, zhybov, aeróbnej činnosti - kardio.
▸ TU

TRÉNINGOVÝ DENNÍK - ÚVODNÁ STRANA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Otvorte si váš tréningový denník. Tu sa nachádzajú záznamy vašich tréningov. Záznam tréningu je reálny zápis, reálnych opakovaní, tréningových hmotností, poznámok, ktoré zapisujete do pripravených tréningových plánov, či už od trénera alebo vlastných naplánovaných tréningov.
▸ TU

TRÉNINGOVÝ DENNÍK - PREHĽAD V KVARTÁLOCH

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
V úvodnej strane tréningového denníka si môžte zvoliť, v ktorom ročnom kvartály, chcete vyhľadať zapísaný tréning. Následne z tejto stránky si môžte zobraziť detail tréningu, ktorý ste si zaznamenali.
▸ TU

TRÉNINGOVÝ DENNÍK - PREHĽAD V KVARTÁLOCH

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Tu sa nachádza trénerom naplánovaný tréning v responzívnej tabuľke.

TRÉNINGOVÝ PLÁN - ZÁPIS DO DENNÍKA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Do trénerom naplánovaného tréningu si môžte spraviť záznam...

DENNÍK MERANÍ - ÚVODNÁ STRANA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Otvorte si váš denník meraní telesných partií, hmotnosti, BMI. Z tejto stránky sa dostanete na nový zápis meraní, výpis-zoznam všetkých vašich meraní, zoznam meraní vo vybratom mesiaci i do grafov - merania.
▸ TU

DETAIL MERANÍ

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Detailný záznam v denníku meraní, ku ktorému sa môžte kedykoľvek vrátiť.

DETAIL MERANÍ - 2.časť

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Výpis - záznam vašich meraní v responzívnej tabuľke.

GRAFY PREHĽADY - HLAVNÁ STRÁNKA

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Záznamy z tréningových hmotnotí v jednotlivých, označených cvikoch. 1 RM - výpočet predpoklad nasledujúcej tréningovej záťaže a predpokladaný počet opakovaní s dannou tréningovou hmotnosťou.
▸ TU

GRAFY MERANÍ

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Niekoľko kombinácií, výstupov z vašich záznamov meraní tel.partií, hmotnosti, BMI, môžte si zobraziť v grafe.
▸ TU

GRAF KLIKY

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Záznamy počtu klikov v grafe.

GRAF NEXT SET - ZÁZNAM 1 RM V CVIKU

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
Záznamy z tréningových hmotnotí v jednotlivých, označených cvikoch. 1 RM - výpočet predpoklad nasledujúcej tréningovej záťaže a predpokladaný počet opakovaní s dannou tréningovou hmotnosťou.

UŽÍVATEĽOM NAPLÁNOVANÝ JEDÁLNIČEK - V DENNOM ROZPISE

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
.

UŽÍVATEĽOM NAPLÁNOVANÝ JEDÁLNIČEK - V DENNOM ROZPISE

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
.

UŽÍVATEĽOM NAPLÁNOVANÝ JEDÁLNIČEK - V DENNOM ROZPISE

prezentácia - náhľady - ako na to - dymdexstens
.


KLIENTI

Rado Slamka

nabratie solídnych 14 kilo svalov v priebehu 5 mesiacov

Rado Slamka

začíname online " Dobrý deň, Laco Kindernay online tréner pri telefóne, ... pán Slamka ? ... Á DOBRÝ DEŇ ! - ÁNO ? ... no áno :) , dva krát som Vám písal, že som poslal vypracovaný program, dva krát nejak neprišla odpoveď, preto ...

CELÝ ČLÁNOK

Premeny postavy - Tomáš Kohút, mínus 21 kg

Premeny postavy -  Tomáš Kohút, mínus 21 kg

Príliš chváliť nebudem, chcem aby Tomáš vydržal a dotiahol to čo najďalej. Pravdou je, ľudí ako je Tomáš uznávam... nemal problém s tým, že v jeho okolí nie je žiadne fitko, makal s tým, čo mal, makal v zime von, snažil sa sprav...

CELÝ ČLÁNOK

Online výsledky - Marcel Moroz, Poprad

... 20 kg tuku nechal v gyme

Online výsledky  - Marcel Moroz, Poprad

...Začal by som asi tým, že nie som prvý a ani posledný kto sa potrápil určité obdobie so svojou nadváhou. Chem tým povedať, že človek ak má motiváciu v ktorom je zarátaný menší cieľ, zároveň podporu niektorých ľudí okolo seb...

CELÝ ČLÁNOK

VIAC PREMIEN
s písomným súhlasom osôb prezentovaných na dymdexstens.com


TRÉNING     CVIKY     VÝŽIVA     RECEPTY     TABUĽKA NUTRIČNÝCH HODNôT     DOPLNKY VÝŽIVY     ŽIVOTNÝ ŠTÝL     STARÁ ŠKOLA     ANATÓMIAPARTNERI:
BBCENTER.SK
BBCENTER.SK


×
Y
M
D
D
EXSTENS VÁŠ ÚSPECH V ZMENE POSTAVY ™

   ČLÁNKY
TRÉNING


VÝŽIVA


SVET FITNES Z HISTÓRIE ANATÓMIA


NUTRIČNÉ TABUĽKY
ONLINE TRÉNER
PRIHLÁSIŤ REGISTROVAŤ