logo
ZMEŇ SVOJU POSTAVU! nechaj si vypracovať
program na mieru
ÚVOD          PREČO          PONUKA          O NÁS          KONTAKT

Svaly predlaktia a ruky

Anatómia ľudského tela - svalová sústava

Zdroj: wikipedia
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

brachioradialis       

Ramennovretený sval

(M. brachioradialis)
            upnutie: Suprakondylárny bočný hrebeň na ramennej kosti - humerus, Distálny rádius (vretenný - radiálny styloidný výbežok)
            cievy: vretenná - radiálna rekurentná tepna
            nervy: radiálny nerv
            pohyb: Ohýbanie predlaktia
            Ramennovretený sval - Brachioradialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Skupina ohýbačov (M. flexores):

flexor carpi radialis       

Vonkajší ohýbač zápästia

(M. flexor carpi radialis)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), upínajuce sa na základy druhej a tretej metakarpálnej kosti
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia
            Vonkajší ohýbač zápästia - Flexor carpi radialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
palmaris longus       

Dlhý sval dlane

(M. palmaris longus) - zatváranie dlane
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), dlaňová aponeurosis
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia
            Dlhý sval dlane - Palmaris longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor carpi ulnaris       

Vnútorný ohýbač zápästia

(M. flexor carpi ulnaris)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), pisiform
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: svalové vetvy ulnárnych nervov
            pohyb: Ohýbanie zápästia
            Vnútorný ohýbač zápästia - Flexor carpi ulnaris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor digitorum superficialis       

Povrchový ohýbač prstov

(M. flexor digitorum superficialis) - ohyb prstov bez posledného článku
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), na časti vretennej kosti - radius a lakťovej kosti - ulna, falangy
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie prstov (predovšetkým proximálnych interphalangeálnych kĺbov)
            Povrchový ohýbač prstov - Flexor digitorum superficialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor digitorum profundus       

Hlboký ohýbač prstov

(M. flexor digitorum profundus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, distálne falangy
            cievy: predné interosseous tepny
            nervy: stredné (predné interosseous) nervy, svalové vetvy ulnárneho nervu
            pohyb: Ohýbanie medzičlánkových kĺbov
            Hlboký ohýbač prstov - Flexor digitorum profundus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Skupina naťahovačov (M. extensores):

   

Skupina povrchová:

extensor carpi radialis longus       

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia

(M. extensor carpi radialis longus)
            upnutie: bočný suprakondylárny chrbát na ramennej kosti - humerus, druhá metakarpálna kosť
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: vretenný - radiálny nerv
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch
            Dlhý vonkajší naťahovač zápästia - Extensor carpi radialis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor carpi radialis brevis       

Krátky vonkajší naťahovač zapästia

(M.extensor carpi radialis brevis)
            upnutie: ramenná kosť - humerus v prednej časti bočnej epikondyly (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), spodná časť tretej metakarpálnej kosti
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: hlboké vetvy radiálneho, vretenného nervu
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch
            Krátky vonkajší naťahovač zapästia - Extensor carpi radialis brevis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor digitorum       

Naťahovač prstov

(M. extensor digitorum)
            upnutie: bočná epikondyla (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), stredné a distálne falangy
            cievy:
            nervy: zadné interosseous nervy
            pohyb: Rozťahovanie prstov na rukách
            Naťahovač prstov - Extensor digitorum - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor digiti minimi       

Naťahovač malíčka

(M.extensor digiti minimi)
            upnutie: predná časť bočnej epikondyly na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), na extensor expanziu, ktorá sa nachádza v spodnej časti proximálnych článov prsta, na jeho chrbtovej strane
            cievy: zadná interosseous tepna, ktorá pochádza zo spoločnej interosseous tepny, ulnárna - lakťová tepna
            nervy: zadné interosseous nervy (C7, 8)
            pohyb: Vystiera malíček vo všetkých kĺboch
            Naťahovač malíčka - Extensor digiti minimi - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor carpi ulnaris       

Vnútorný naťahovač zápästia

(M. extensor carpi ulnaris)
            upnutie: Spoločné šľachy vystieračov (bočná epikondyla), lakťová kosť - ulna, piata metakarpálna kosť
            cievy: lakťová - ulnárna tepna
            nervy: zadné interosseus nervy, vetvy z radiálneho - vretenného nervu
            pohyb: Rozširuje a priťahuje na zápästie
            Vnútorný naťahovač zápästia - Extensor carpi ulnaris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Skupina hĺbková:

abductor pollicis longus       

Dlhý odťahovač palca

(M. abductor pollicis longus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, radiálny - vretenný styloidný výbežok, prvá metakarpálna kosť
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Abdukcia, vystieranie palca
            Dlhý odťahovač palca - Abductor pollicis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor pollicis brevis       

Krátky naťahovač palca

(M. extensor pollicis brevis)
            upnutie: vretenná kosť - rádius, palec, proximálny článok prsta
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystieranie palca v metakarpočlánkových kĺboch
            Krátky naťahovač palca - Extensor pollicis brevis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor pollicis longus       

Dlhý naťahovač palca

(M. extensor pollicis longus)
            upnutie: laťová kosť - ulna, palec, distálny článok
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy (vetvenia z radiálneho - vretenného nervu)
            pohyb: Vystieranie palca (metakarpočlánkovo a edzičlánkovo)
            Dlhý naťahovač palca - Extensor pollicis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor indicis       

Naťahovač ukazováka

(M. extensor indicis)
            upnutie: laťová kosť - ulna, ukazovák
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystiera ukazovák, zápästie
            Naťahovač ukazováka - Extensor indicis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Vlastné svaly ruky:

-na dlaňovej strane ruky ležia krátke svaly viazané na kostru ruky –skupina palcová, malíčková, stredná
lumbricales ruka       

Červovité svaly

(M. lumbricales)
- štyri svaly, začínajú na prstoch a tiahnu sa až na hornú končatinu,
            upnutie: Flexor digitorum profundus, extenzor expanzia
            cievy: povrchový dlaňový oblúk, spoločná digitálna dlaňová tepna, hlboký dlaňový oblúk, chrbtové digitálne tepny
            nervy: 3. a 4. hlboké vetvy ulnárnych - lakťových nervov, 1. a 2. stredný nerv
            pohyb: Ohýbajú metakarpočlánkové kĺby, rozširujú medzičlánkové kĺby
            Červovité svaly ruky - Lumbricales - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

▸ Svaly hlavy a tváre ,   ▸ Svalstvo hornej končatiny - nadlaktia ,   ▸ Svaly predlaktia a ruky ,   ▸ Svaly chrbta ,   ▸ Svaly hrudníka ,   ▸ Svaly brucha ,   ▸ Svalstvo dolnej končatiny - nadkolenia ,   ▸ Svaly predkolenia - lýtka a chodidla

KLIENTI

Premeny postavy - Tomáš Kohút, mínus 21 kg

Premeny postavy -  Tomáš Kohút, mínus 21 kg

Príliš chváliť nebudem, chcem aby Tomáš vydržal a dotiahol to čo najďalej. Pravdou je, ľudí ako je Tomáš uznávam... nemal problém s tým, že v jeho okolí nie je žiadne fitko, makal s tým, čo mal, makal v zime von, snažil sa sprav...

CELÝ ČLÁNOK

Online výsledky - Marcel Moroz, Poprad

... 20 kg tuku nechal v gyme

Online výsledky  - Marcel Moroz, Poprad

...Začal by som asi tým, že nie som prvý a ani posledný kto sa potrápil určité obdobie so svojou nadváhou. Chem tým povedať, že človek ak má motiváciu v ktorom je zarátaný menší cieľ, zároveň podporu niektorých ľudí okolo seb...

CELÝ ČLÁNOK

Online premena - Janka Krajčová z Košíc (z 75,5 kg na 59 kg)

(Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

Online premena  - Janka Krajčová z Košíc (z 75,5 kg na 59 kg)

S udržaním postavy som nemala nikdy vážny problém, cvičila som od mladosti a darilo sa mi. ALE prišlo obdobie veľmikomplikovaného tehotenstva kedy som nemohla vôbec cvičiť a nabrala som poriadnu nadváhu. Neskôr som sa dostala do kolo...

CELÝ ČLÁNOK

VIAC PREMIEN
s písomným súhlasom osôb prezentovaných na dymdexstens.comTRÉNING     CVIKY     VÝŽIVA     RECEPTY     TABUĽKA NUTRIČNÝCH HODNôT     DOPLNKY VÝŽIVY     ŽIVOTNÝ ŠTÝL     STARÁ ŠKOLA     ANATÓMIA


© 2009-2020 www.laco.lead1.eu-www.dymdexstens.com